Šv.Kalėdos

Įvairios apeiginės šventės, papročiai ir su tuo susiję patiekalai

Moderatorius: duziki

Vartotojo avataras
Kieta_ virtuvėje
Naujokas
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: 06 Rgs 2008, 10:36

Šv.Kalėdos

Standartinė Kieta_ virtuvėje » 06 Rgs 2008, 11:22

Šventos Kalėdos. Šventų Kalėdų papročiai ir tradicijos

Kalėdų rytą, tuoj atsikėlus, negalima nieko dirbti: nei gryčios šluoti, nei krosnies kurti.

Kalėdų rytą eina kuo anksčiausia gyvulių šerti.

Kalėdų pirmą diena. tegalima valgyti tik tuos valgius, kurie padaryti Kūčiose (Viduginų k., SaloČių v.).

Kalėdų rytą pirmiausia valgydavo po gabalėlį Dievo pyrago, paskum paprastą pyragą su taukais, nugraibytais nuo skystimo, kuriame virdavo mėsą. Galop valgydavo mėsos, ir taip pasistiprinę eidavo bažnyčion (Gumbelių k., Vabalninkas).

Parėję iš bažnyčios, pirmiausia būtinai valgydavo miežinio pyrago.

Moterys ir mergaitės slėpdavo iš rudens riešutus, o per Kalėdas gausiai visiems dalydavo.

Kalėdų pirmą dieną negalima valgyti su peiliu, nes ištiks nelaimė.

Pirmą Kalėdų dieną negalima galvos šukuoti, nes žvirbliai rūtas kapos.

Jei pirmą Kalėdų dieną iš šieno byra grūdai, bus geri metai, jei nebyra — blogi.
Darbas didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Rask sau tinkamiausią! - cvonline.lt

Pirmą Kalėdų diena negalima eiti į svečius; tik namie galima padainuoti, pašokt.

Pirmą Kalėdų dieną visą laiką sodžiuose giedodavę Šventas Kalėdų giesmes. Vakarą sueidavę į vieną kiemą ir giedodavę rožančių. Pasibaigus giedojimui, atnešdavo muziką, ir pats šeimininkas pradėdavo šokti. Tada būdavo baigtas adventas ir pradėtas mėsaėdas.

Kalėdos trunka iki Trijų Karalių. Tuo metu vakarais moterims negalima verpti, nes kandys siūlus sukapos

Prieš Kalėdas reikia grąžinti visas skolas. Jei negražinsi visus metu busi skolingas.

Nuo Kalėdų iki Trijų Karalių visi vakarai vadindavosi „šventvakariais“. Per tą laiką nieko negalima dirbti (verpti, malti), nebent tik plunksnas plėšyti.
Jei Kalėdos baltos, tai Vėlykos bus žalios ir atvirkščiai.

Ištrauka iš knygos: Jonas Balys „Lietuvių kalendorinės šventės“

Toliau:
Kūčių paročiai ir tradicijos:


Kūčių papročiai ir tradicijos

Kūčios

Kūčiose dirbdavo ir tebedirba tik tuos darbus, kurie reikalingi šventėms. Taigi, linų nebraukia nekulia, miškan nevažiuoja, neverpia, nemala. Vyrai ruošiasi, parūpina pašaro, kūrena pirtį, moterys valosi, kepa pyragus, valgius gamina (Zarasai).

Kas Kūčių dieną parsiveža iš miško nors vieną vežimą malkų, tam visus metus gerai sekasi darbai (Grąsčių k., Krekenavos v.).

Kas Kūčiose mala naminėmis girnomis, to stogus vėjas draskys.

Kūčių dieną galima visus darbus dirbti, tik reikia sausai valgyti arba nieko nevalgyti (Niaukonių k.,Naujamiesčio v.).

Žmonės visą Kūčių dieną būdavo ir esti nevalgę. Kai pamato Vakarinę žvaigždę, tada sočiai prisivalgo (Zarasai).

Kūčiose neverpia, kad avelės kaituliu nesisuktų.

Kūčių vakarą padeda ant stalo šieno, apdengia jį staltiese ir paguldo kryželį. Kalėdų rytą visa šeimyna bučiuoja kryželį, o šieną gyvuliams atiduoda.

Kūčių vakarą neša šieną į vidų todėl, kad Kristus ant šieno gimė. Šienas turi būti smulkutis, nešamas mažu karbeliu.

Atneša j vidų karbelį šieno. Dalį šieno deda ant stalo, o likusį su karbeliu padeda po stalu.

Seniau nešdavo šieno visas rezgines. Šiek tiek sudėdavo ant stalo, likusį padėdavo po stalu. Ten vaikai ir piemuo nakvodavo. Tą šieną rytą gyvuliams atiduodavo. Tatai „gyvulių kūčios“ (IšIaužų k., Pagirio v.).

Po Kūčių nuima šieną nuo stalo ir padeda jį pastalėn, atneša saiką avižų ir padeda ant to šieno. Kalėdų rytą tą šieną ir avižas nuneša į tvartą ir išdalija juos visiems gyvuliams.

Kūčias stengiasi valgyti vakare kuo anksčiausiai, kad rudenį greičiau nuo laukų nueitų

Kūčioms būdavo ruošiami šie valgiai: vynas, rasalas, kisielius, prėskučiai, uogos, mišinys, skryliai, aguonos ir bulvės.

Paima nuo statinės lanką, padeda viduasly, pripila į vidurį šiupinio ir duoda vištoms lesti. Tada daugiau kiaušinių dedančios.

Svarbiausias Kūčių valgis — ,,kūčia”. Jį virdavo iš visokių javų: žirnių, miežių, rugių, kviečių. Jei likdavo ,,kūčios” nuo vakarienės, tai Kalėdų rytą pasiberdavo ant stalo, rinkdavo ir valgydavo tik kviečius, o kitką paberdavo vištoms (Bujokaitė, Požečių vienk., Raguvos)

Kūčiose, be kitų valgių, būtinai turi būti kepta lydeka .

Kas Kūčių dieną nevalgo žuvies, tą kitais metais apsės utėlės.

Kūčioms kiekviena šeimyna būtinai turi virti kviečių, žirnių, pupų ir kanapių mišinį. Jį valgo užsaldę su medumi, vildamiesi geresnių metų.

Stalan pirmiausia sėdasi šeinininkas ir šeimininkė, paskui visi kiti. Seimininkas liepia visiems sukalbėti po trejus poterius ,,ant pono Jėzuso užgimimo“, kuriuos sustoję pamažėl kas sau sukalba. Tada šeimininkas paima vieną „Dievo pyragą” ir visiems po gabalėlį atlaužęs duoda. Tada sėdasi ir valgo, kuris prasitardami: ,,Kažin, per kitas kūčias ar visi bebūsim? . . ar aš dar valgysiu? . .” Kas surauga, tam sako: „, tas dar per kitas kūčias valgys“.

Kūčios esti liūdnos, jei trūksta kurio šeimos nario, pvz. , esti toli (Kaukaze, Sibire) kariuomenėj, Amerikoj… Visi gaili, dūsauja, verkia (Zarasai).

Dviese traukia apklotą katras į save. Katram tenka didesnė dalis, tas per metus bus dalingesnis.

Kūčių vakarą meilindavo dvasias: pridėdavo pilną stalą visokių valgių ir palikdavo per naktį .

Dvasioms per Kūčias padėdavo priekakty garsvytninko.

Kūčių vakarą žmonės padėdavo po stalu duonos ir druskos apsilankančioms dvasioms pavalgydinti.

- Ir gyvuliai turi Kūčias: jiems duodama ėsti virintų kviečių; jie galį kalbėti ir žiną ateitį. Dvyliktą valanda visi gyvuliai kalbą. Vienas ūkininkas, norėdamas sužinoti, ką jo arkliai kalbės, nuėjo pasiklausyti. Išmušus vienuoliktai, vienas arklys nusijuokęs ir sakąs: „Rytoj turėsime maitą vilkti”. Ūkininką perėmusi baimė ir daugiau negalėjęs klausyti. Kalėdų rytą jį radę sustingusį lovoje.

Po Kūčių dirba tik labai reikalingus darbus.

Per Kūčias reikia žiūrėti kieno koks šešėlis.

Kūčių vakarą klėty ant stalo uždega žvakę. Dvyliktą valandą eina pro rakto skylutę pasižiūrėti. Ką pamatysi tas ir atsitiks.

Žiūrėk kučių naktį į veidrodį. Kas praslinks pro akis, tas ir atsitiks: jei mergaitė - apsivesi, jei karstas mirsi.

Kūčių vakarą žmonės eidavo žvaigždžių žiūrėti. Jeigu danguje būdavo žvaigždžių ir jos susibūrusios krūvomis, tai ženklas geriems metams.

Ištrauka iš knygos: Jonas Balys „Lietuvių kalendorinės šventės“

Maži kalėdų stebuklai:


Maži Kalėdų stebuklai

Kalėdos - magiška šventė, kai visa šeima galime pabūti kartu. Kiek daug reiškia kartu maisto ruošimas, eglutės puošimas, dalijimasis kalėdaičiu ir skubėjimas į Piemenėlių mišias, pajuntame savo vidumi. Ir tas jausmas dar ilgai šildo. Ištisus amžius kartojamos apeigos suteikia saugumo jausmą, o vaikams jos perduodamos kaip šventinė dovana.

Dar prieš Kalėdas užplūsta vaikystės prisiminimai. Rogutėmis parsivežtos eglutės kvapas sklinda po visus namus. Įstatyta į stovą, papuošta žaisliukais, saldainiais ir angelo plaukais eglutė mus lydi nuo vaikystės iki senatvės.

Jei nebūtų švenčių, jas reiktų susigalvoti, - vieningai mano psichologai. O Kalėdos _ puikiausia gydomoji terapija kiekvienai šeimai. Mat per šventes tarsi sustoja laikas, vėl galime atrasti meilę ir ramybę.

Ypatinga yra jau prieššventinė ruoša, nes kiekvienam šeimos nariui skirtas koks nors darbelis. Likus kelioms dienoms iki švenčių tiksliai sutvarkoma kiekviena namų kertelė. Tai tarytum vidinis apsivalymas, kurio kiekvienam mūsų labai reikia. Po to kepami pyragai, gaminamas kitas maistas. Nors daugelis mūsų nemėgsta prieššventinės ruošos, ji sukelia malonų jaudulį.

Paprastai neturime daug laiko pabūti su šeima. Dažniausiai susitinkame susėdę prie pusryčių ar vakarienės stalo. Vaikai bėga į mokyklą, mes pasineriame į kasdienių darbų sūkurį. Ir staiga prieš šventes viskas pasikeičia. Skubame kuo anksčiau pareiti namo ir pasidalinti darbais. Tradicijos yra tokios gilios, kad sugebame iki išnaktų sukiotis virtuvėje, kad tik ant stalo būtų dvylika patiekalų, kurie nuo seno simbolizuoja dvylika apaštalų. Anksčiau ant stalo buvo sudedamas neporinis patiekalų skaičius, kad derlius būtų kuo geresnis, o vėliau nusistovėjo dvylikos patiekalų tradicija.

Kalėdos - puiki proga prisiminti ir tolimesnę savo šeimą, kuri mielai Kūčių vakarienę valgo vienuose namuose. Jei artimieji negali atvykti, siunčiame atvirukus su sveikinimais. Tai irgi kelių šimtų metų tradicija.

Kai danguje suspindi pirmoji žvaigždė, visa šeima susėdame prie stalo. Neretai nuo senelių iki anūkų, kelios kartos žmonių dalijasi kalėdaičiu ir gerais linkėjimais. Ir nesvarbu, ar Kalėdas švenčiame mieste, ar kaime, - visur jos vienodos, atėjusios iš senovės ir beveik nepakitusios.

Apeigos suteikia stabilumo, sustiprina tapatybės jausmą, leidžia susieti save su tauta, šeima, grupe, visuomene. Kūčių vakarą visi yra artimi, nieks negali būti vienas, todėl nuo seno ant stalo padedama tuščia lėkštutė netikėtam užklydėliui.

Visos šios apeigos labai svarbios ir vaikams. Matydami ant stalo tuščią lėkštutę, jausdami suaugusiųjų šilumą, bėgdami į tvartą pasiklausyti, ar gyvuliai kalba, jie mokosi gerumo, atsakomybės, stipriau ima suvokti šeimos prasmę. Vaikams šventės - tai ir paslaptis. Juk ne kasdien ateina Kalėdų Senelis su maišu dovanų, negailėdamas jų nei geriems, nei blogesniems vaikams, nors pastarieji ir gąsdinami rykšte. Per šventes vaikas pajunta, kad yra šeimos dalelė ir užima tvirtą vietą pasaulyje. Kasdieniame gyvenime vaikai jaučia stresą, netikrumą, pokyčius, o kasmet besikartojančios šventės suteikia saugumo jausmą.

Per šventes atgyja visi mūsų pojūčiai. Mes girdime džiugias giesmes, užuodžiame šventinių patiekalų kvapą, matome spalvotus eglutės žaisliukus, pirštais juntame švelnius medelio spyglius. Eglutės puošimo tradicija atėjo iš Vokietijos. Čia pirmieji medeliai jau buvo puošiami VII amžiuje. Į mūsų kraštą ši tradicija atkeliavo XIX a.

Dar vieną nepamirštamą įspūdį per šventes palieka Piemenėlių mišios. Pirmosios tokios mišios buvo laikomos dar V amžiuje Marijos Magiorne bazilikoje. Po to ši tradicija pasklido po visas katalikiškas šalis.

Į bažnyčią pasimelsti susirinkę žmonės pasineria į nepaprastus pojūčius, girdėdami kalėdines giesmes. Čia juntamas artumas ne tik su savo šeima, bet ir su visuomene, kuri tą stebuklingą naktį atrodo vienmintė. Galbūt todėl po mišių žmonės iškart nesiskirsto namo, o sustoja būreliais ir šnekučiuojasi.

Nėra kitų tokių švenčių kaip Kalėdos. Jei kas nors jas kasmet filmuotų, matytumėme vis tą patį filmą, tik patys dar būtume maži, po to paaugliai ir suaugę. Ir svarbiausia, kad žiūrėti šį filmą niekuomet nenusibostų. O tai galbūt ir yra didžiausias Kalėdų stebuklas.

Informacijos šaltinis: Lenkijos lietuvių leidinys “Aušra”

Biški apie receptukus:


Kalėdų ir Kūčių patiekalai. Kalėdiniai receptai

Kūčiukai

0.5 kg miltų
ne pilna stiklinė pieno (vandens)
50 g aliejaus
žiupsnelis druskos
20-30 g mielių
ketvirtis stiklinės aguonų
100 g cukraus

Aguonų pienui:
stiklinė aguonų
2 l vandens
cukraus pagal skonį

2/3 miltų, nurodytų receptūroje, išsijojami į dubenėlį. Jų viduje padaroma duobutė, į kurią supilamos nedideliame cukraus kiekyje išleistos mielės, truputį pašildytas skystis. Viskas išmaišoma, paviršius apsijojamas miltais ir uždengus drobele, pastatoma šiltai, kad pakiltų. Į pakilusią tešlą supilamas aliejus, įberiamas cukrus, druska, įsijojami miltai ir viskas gerai išminkoma. Tešla minkoma apie 20 min. Jei tešla atrodo per minkšta, dar įsijojama miltų. Minkoma, kol tešla nebelimpa prie rankų ir įgauna gražų blizgesį. Pridengus drobele, dar kartą kildinama. Iš pakilusios tešlos daromi 1 cm storio voleliai, kurie supjastomi aštriu peiliu skersai maždaug 1 cm gabalėliais. Kad nesuliptų, kūčiukai pabarstomi miltais. Sudedami į miltais išbarstytą skardą ir kepami vidutinio karštumo orkaitėje (180 laipsių), kol gražiai pagelsta. Kad gražiai apkeptų iš visų pusių, kepant pavartomi mediniu šaukštu. Iškepti kūčiukai, dar kurį laiką džiovinami orkaitėje, kad būtų skrudesni. Valandą prieš valgį jie pamerkiami į aguonų pieną.

Aguonų pienui skirtos aguonos nuplikomos verdančiu vandeniu ir pabrinkinamos. Nupylus vandenį dukart permalomos mėsmale smulkiais peiliukais arba gerai sugrūdamos grūstuve. Sugrūstos aguonos užpilamos virintu atšaldytu vandeniu arba pienu, pasaldinama ir leidžiama nusistoti. Kad nesurūgtų, aguonų pienas laikomas šaltai.

Kalėdų seniai

Kalėdų Senelio komentaras:
Jei nėra galimybės išsikviesti į namus, mane galite pasigaminti patys! Ir net ne vieną, o kelis ;-). Taigi, Kalėdų senių receptas -

500 g miltų
1 pakelis sausų mielių
85 g cukraus
1 pakelis vanilinio cukraus
1 šaukštelis druskos
85 g tirpinto sviesto
250 ml šilto pieno
2 šaukštai kondensuoto pieno
10 razinų
20 valytų migdolų
10 cukraus sirupe konservuotų vyšnių
1 cukraus sirupe konservuota ir sukapota citrina
Darbas didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Rask sau tinkamiausią! - cvonline.lt

Dubenyje gerai išmaišykite miltus ir mieles. Suberkite 75 g cukraus, vanilinį cukrų, druską, supilkite tirpintą sviestą ir šiltą pieną. Elektriniu maišytuvu su antgaliu mielinei tešlai iš pradžių mažiausiu, paskui vidutiniu greičiu tešlą maišykite 5 minutes. Tešlą pastatykite šiltai, kol jos tūris padvigubės ir atsiras burbuliukų. Ant lentos tešlą dar kartą išminkykite rankomis.

Tešlą padalinkite į keturias lygias dalis. Iškočiokite ovalios formos lakštus ir, uždėję kartoninį trafaretą, išpjaukite figurėles.

Kalėdų senius sudėkite į dvi sviestu pateptas skardas ir aptepkite kondensuotu pienu. Paistelkę fantaziją, papuoškite razinomis, migdolais, vyšniomis ir citrinos gabaliukais. Leiskite 20 min. tešlai pakilti. Pašaukite į 200-225 laipsnių karštumo orkaitę ir kepkite 15-20 min. Iš likusių 10 g cukraus ir trupučio vandens pagaminkite glajų ir juo patepkite ką tik iš orkaitės ištrauktus senius.

Aguoninis pyragas

500 g aguonų
400 g cukraus
10 kiaušinių
2 šaukštai maltų džiūvėsėlių
2 lašai migdolų aliejaus

Trynius ištrinti su cukrumi, kol bus puri masė, išmaišyti ją su nuplikytomis ir gerai nusunktomis aguonomis. Standžiai išplakti baltymus, išmaišyti su kiaušinių-aguonų mase, suberti maltus džiūvėsėlius ir aliejų. Tešlą atsargiai supilti į didelę tortinę, kepti 1 val. Iš tortinės galima išimti visiškai ataušinus. Tinka valgyti tuoj pat, o taip pat iš šio pyrago galima padaryti perteptą kremu aguoninį tortą.

Desertas „Kūčia“

1 stiklinė kviečių
1/2 l medaus
500 g cukraus
500 g aguonų
prieskoniniai vaisiai (razinos, graikiški riešutai, figos, migdolai)

Kviečius nuplauti ir pamerkti nakčiai. Kitą dieną išvirti, kol suminkštės, kelis kartus keičiant vandenį. Minkštus grūdus perkošti per sietą. Aguonas nuplauti, nuplikyti, 2 kartus permalti mėsmale. Išmaišyti su medumi, cukrumi ir prieskoniniais vaisiais. Patiekiant suberti kviecius (per anksti išmaišyti su aguonų mase kietėja). Kūčią patiekti šiek tiek ataušinus.

Kūčių blynai

1 kg bulvių
2 kiaušiniai
2 šaukštai krakmolo
1 pakelis varškės
druska

Sutarkuoti kilogramą bulvių, įmušti du kiaušinius, įberti druskos, du šaukštus krakmolo, įdėti pakelį varškės. Viską gerai išmaišyti, iškepti blynus, dėti juos į puodą, įpilti truputį vandens ir pavirti 10 minučių. Blynai pasidaro minkšti, cepelinų skonio. Valgomi su grietine arba baltu padažu.

Daugiau Kalėdinių patiekalų: Skanus.lt

Apie kalėdų seneliuką:(Jūsų vaikučiams)


Viską, ką reikia žinoti apie gyvenimą, gali išmokti iš Kalėdų Senelio

Skatink žmones tavimi tikėti

Visada atmink, kas elgiasi gerai, ir kas - blogai

Nesiraukyk

Atmink, kad malonu ne tik imti, bet ir duoti

Visada prašyk šiek tiek daugiau, nei iš tiesų nori gauti

Ryškiai raudona spalva papuošia kiekvieną

Nešiok platų diržą, ir niekas nepastebės, kiek pastorėjai

Jei pasirodai tik kartą per metus, visi mano, kad esi labai svarbus

Kai pristinga žodžių, sakyk: „Hohoho!“

Ir dar:


Iš kur atsirado Kalėdų eglutė?

„O, eglute, o eglute, kokie ištikimi tavo spygliukai”, dainuoja kasmet dauguma vokiečių šeimų. Iš tikrųjų kodėl ištikimi? Į tai atsako kitos eilutės: „Tu žaliuoji ne tik vasarą, bet ir žiemą, kai sninga”. Tuo nusakomos priežastys, kodėl eglutė atsiranda mūsų namuose. Ji yra visą laiką žaliuojantis medis, kuris nepasiduoda žiemos šviesos trūkumui….

… Spėjama, kad pirmosios Kalėdų eglutės buvo pastatytos apie 1600 metus Strasburge. Iš šakelės atsirado ištisas medis, o pastarasis dar buvo visas nukabinėtas saldumynais ir obuoliais. Vaikai jį smarkiai purtydavo, o saldumynai krisdavo jiems tiesiai į rankas.

Greitai tai tapo madinga. Iš pradžių vakarinėje Vokietijoje (kai kuriose vietovėse net teko uždrausti kirsti medžius), paskui protestantiškuose rajonuose. Ten dovanas, kurios pamažu tapo vis didesnės, apie 1800 metus imta nebekabinti ant šakų (kad nenulūžtų), o dėti po egle.
Nepraleisk šanso rasti geresnį darbą! Rinkis iš 1000 darbo skelbimų.

Kad tai turi būti medelis, niekur nebuvo nustatyta: kai kuriose Vokietijos vietovėse, pavyzdžiui, Saksonijoje, šeima susirinkdavo aplink „Kalėdų piramidę” – trikampį medinį, piramidės formos karkasą su skersiniais pagaliukais, kurių galuose būdavo pritaisytos žvakės.

XIX a. Kalėdų eglutė pradėjo savo pergalės žygį po pasaulį. Per vokiečių didikus, kurie tuokdavosi su užsieniečiais, ji atėjo į kitas Europos šalis. Kalėdų eglutė rado kelią ir į Ameriką: vokiečių emigrantai pastatydavo ją per Kalėdas, 1891 metais ji išsikovojo sau vietą net Baltuosiuose rūmuose.

Labiausiai šiam papročiui priešinosi vokiečiai katalikai. Jie juk jau seniai turėjo savo prakartėles, todėl statyti eglutę pietinės Vokietijos gyventojams atrodė beprasmiška ir net pagoniška…

Ištrauka iš knygos:
Kodėl mes švenčiame Kalėdas? / Volker Ufertinger ; iš vokiečių kalbos vertė Gražina Vasiliauskienė ; Klauso Ensikato iliustracijos. - Vilnius : Mūsų knyga, [2005] . - 62, [2] p. : iliustr. - ISBN 9955-14-080-1


Kaip Kalėdų senis įgijo savo dabartinę išvaizdą?

Šiandien Kalėdų senis kelias savaites, net mėnesius prieš Kalėdas būna visur…

Vis dėlto nereikia manyti, kad toks jo pavidalas yra labai senas. Priešingai: jis pats yra jaunas (nuo Liuterio praėjo 400 metų), jo vardas dar jaunesnis, o jo išvaizda visai nauja.

Ilgą laiką nė vienam žmogui nerūpėjo, kaip turėtų oficialiai atrodyti Kalėdų senis. Kartais jis pasirodydavo jaunas ir lieknas, apsivilkęs baltais kailiniais, kartais senas ir storas, o kailiniai rudi. Vienu metu jis būdavo net su plačiakrašte skrybėle ir pypke. Kaip atrodo Kalėdų senis, buvo palikta spręsti vaikų vaizduotei (arba Kalėdų senio vaidmens atlikėjui).

Aišku buvo, kad jis atskrenda su savo rogėmis per dangų, į namus įeina pro kaminą ir skubiai padeda savo dovanas. Svarbiausius jo požymius įvedė tik vokiečių kilmės amerikietis dailininkas, pavarde Thomasas Nastas.
Nepraleisk šanso rasti geresnį darbą! Rinkis iš 1000 darbo skelbimų.

Jis dirbo amerikiečių savaitiniame žurnale Harpers Weekly ir pirmą kartą pavaizdavo dovanų teikėją (angliškai vadinamą Santa Klausu, čia vėl pasirodo šventasis Nikolajus savo vardu) kaip žilabarzdį senuką su raudonais kailiniais. Žmonėms jis patiko, ir jie pasiliko jį tokį.

Nepraėjus nė 60 metų švedų dailininkas paskutinį kartą pakoregavo Kalėdų senio išvaizdą. Švedas Haddonas Sundblomas 1931 metais iš firmos Coca-Cola gavo užsakymą sukurti tokį Kalėdų senį, kad jis tiktų vaidmeniui reklamos kampanijoje. Vaikų draugas turėjo būti apsirengęs raudonais kailiniais su baltais apvadais - tokios buvo oficialios pasaulinės firmos spalvos. Vadovai dailininkui net nurodė, kokia turi būti veido išraiška, pateikę buvusio firmos pardavėjo nuotrauką. Taip, sakė jie, turįs atrodyti Kalėdų senis. Ir taip jis atrodo iki šiol.

Ištrauka iš knygos:
Kodėl mes švenčiame Kalėdas? / Volker Ufertinger ; iš vokiečių kalbos vertė Gražina Vasiliauskienė ; Klauso Ensikato iliustracijos. - Vilnius : Mūsų knyga, [2005] . - 62, [2] p. : iliustr. - ISBN 9955-14-080-1

Apie šia švente radau Mintys.lt

Vartotojo avataras
Kieta_ virtuvėje
Naujokas
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: 06 Rgs 2008, 10:36

Standartinė Kieta_ virtuvėje » 06 Rgs 2008, 11:47

Parašyk laiška kalėdų seneliui

http://www.supermama.lt/kaledos/

Vartotojo avataras
zuikaite
Gurmanas
Gurmanas
Pranešimai: 1090
Užsiregistravo: 21 Lap 2006, 00:40
Pliusai: 3
Miestas: Barselona
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zuikaite » 16 Gru 2008, 23:57

Idejos namams puosti..
Prikabinti failai
p118703bfp4.jpg
p118703bfp4.jpg (21.68 KiB) Peržiūrėta 8565 karus(ų)
navidad-geek-wreath.jpg
navidad-geek-wreath.jpg (23 KiB) Peržiūrėta 8565 karus(ų)
hldy03_shellpllrs_xl.jpg
hldy03_shellpllrs_xl.jpg (24.84 KiB) Peržiūrėta 8565 karus(ų)
decoracion-navidena.jpg
decoracion-navidena.jpg (31.23 KiB) Peržiūrėta 8564 karus(ų)
corona%20bolas%20antiguas%201.jpg
corona%20bolas%20antiguas%201.jpg (26.34 KiB) Peržiūrėta 8564 karus(ų)
36-212.jpg
36-212.jpg (14.43 KiB) Peržiūrėta 8564 karus(ų)

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 00:18

stai musu egle, nuotraukos visai grazios ir nakti ;)

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Vartotojo avataras
Tutsi
Site Admin
Pranešimai: 35795
Užsiregistravo: 03 Vas 2007, 12:54
Pliusai: 794
Miestas: Aukštaitijoje

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė Tutsi » 17 Gru 2008, 00:18

man tai is situ nieko nereiketu, labai jau grubiai viskas padaryta :roll: (
As cia apie zuikaites ikeltas dekoracijas) O eglutes laaaabai fainos :D 038

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 00:20

man zvakes labai grazu...

Vartotojo avataras
Tutsi
Site Admin
Pranešimai: 35795
Užsiregistravo: 03 Vas 2007, 12:54
Pliusai: 794
Miestas: Aukštaitijoje

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė Tutsi » 17 Gru 2008, 00:21

zvakes yra zvakes, o visa kita, labai pigiai atrodo 8)

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 00:21

aciu, Tutsiuk!

Vartotojo avataras
Tutsi
Site Admin
Pranešimai: 35795
Užsiregistravo: 03 Vas 2007, 12:54
Pliusai: 794
Miestas: Aukštaitijoje

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė Tutsi » 17 Gru 2008, 00:22

sakau kaip yra :wink:

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 00:22

gerai, kad sakai

Vartotojo avataras
AIRENE
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 3967
Užsiregistravo: 20 Gru 2006, 19:18
Pliusai: 0
Miestas: SIAULIAI

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė AIRENE » 17 Gru 2008, 01:35

Taip ir galvojau ,kad turtuole esi,zivicib!Smagu!
neipulsi i ta gasdinama krize.Siandien klausiaus,kad verslininkai netgi pasipelno is to.Nors krize neprasidejo,degalai pinga,maisto produktai brangsta.netgi seminaras vyko,,turtingiesiems ir ismintigiems".Girdzijauskas vede.Vardo,deja ,nezinau.neisidemejau,nes paskaiciau straipsni ir tiek.Dabar tik supratau,kad jus su Tutsi artimos drauges.Smagu.ji protinga moteris,emocinga,bet emocijos moteriai gerai.uztat ju nereik slopint.
O man negrazi tavo eglute,zivicib.Tas pecius patinka,graziai padarytas ,ar veikia?As kazkada irgi svajojau apie eglute prie krosnies.Spalvos labai grazios,graziai dekoruotas.tik egle pagal peciu man per prasta.Na,cia mano nuomone.Man reikia ant eglutes -siltu papuosalu kurie kazka reikstu,kazka primintu.Betiksliais -neidomus.O pats medelis -puikus.tik papuosimas ne pagal mane. bet manes nieks nekvies i siuos namus,o ,be to,as juos maciau,o be tuo siuose namuose manimi abejojama.
Grazus namai! PUIKUS!Smagu tureti tokius.Sveikinu.

Vartotojo avataras
la major
Gurmanas
Gurmanas
Pranešimai: 1905
Užsiregistravo: 01 Bir 2008, 22:26
Pliusai: 43
Miestas: Vilnius/Mažeikiai
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė la major » 17 Gru 2008, 02:12

Airene, taigi būtent šiuose namuose galėjai ir tu apsilankyti, kai forumiečių susitikimas buvo. Iš kur toks nesuvaldomas troškimas kito pinigus skaičiuoti? Namai gražūs, bet juk žmonės dėl jų dirbo, stengėsi, ir taupė, ir aukojosi, ir pasiekė, ko norėjo. Nejaugi manai, kad čia taip - šnai - ir užaugo namas? Juk du vaikai, Zivicib studijuoja... Niekam nėra čia lengva, ir tos visos paskaitos turtuoliams šitos svetingos šeimos tikrai neliečia... Nu tikrai kažkaip nejauku darosi, kaip, Airene, čia apkalbėjai Zivicib ir Tutsi. Iš kur žinai, kokia yra Tutsi, kaip iš nuotraukos pasidarai įspūdį apie Zivicib materialinę padėtį? Nei žinai, kokiomis sąlygomis jie įsigijo būstą, nei kiek turėjo paaukoti, kad įsirengtų gražiai. O jeigu nutotkinsiu, kokių dovanų pripirkau artimiesiems, tai irgi į turtuolius būsiu įrašyta?

Zivicib, puiki eglutė :) Ir papuošimas gražus: neperkrauta, žaisliukai visi skirtingi, individualūs, o jau tas batelis - tokia razinka. Suvenyras ar pačios darytas? Labai graži eglutė. :) Va parodysiu ir savąją, studentaujant pirktą - draugai pavaidino ją "krizine" :lol: :lol: :lol:
Prikabinti failai
eglute.JPG
eglute.JPG (72.83 KiB) Peržiūrėta 8539 karus(ų)

Vartotojo avataras
Tutsi
Site Admin
Pranešimai: 35795
Užsiregistravo: 03 Vas 2007, 12:54
Pliusai: 794
Miestas: Aukštaitijoje

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė Tutsi » 17 Gru 2008, 09:20

geriau jau as nieko nesakysiu :roll: .... kaip kazkada megau sakyti-..... JEI APIE TAVE KAZKAS KALBA AR APSNEKA, VADINASI GYVENI IR NEESI MIRUSI !!!!!! :D

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 12:01

:shock: kiek idomiu dalyku prisiskaiciau 038 Na pirmiausia tai suvokimas, kad jei zmogus turi namie zidini (beje veikianti) tai jau yra turtuolis - mazu maziausiai provincialus mano nuomone...I savo namus kveciau visus atvira dusia ir visi buvo priimti su meile, niekam atskiru kvietimu nesiunciau, todel tikrai buvo laukiami visi...As suprantu, kodel Airene pyksta ir zaliuoja. Labai atsiprasau, kad leidau sau pasisakyti po svecio postu ir suabejoti tavo, Airene, veiksmais ar pasisakymais. Nenorejau taves iskaudinti, man labai gaila, jei tu supratai mano zodzius kaip kaltinimus. Ir dar atsiprasau, kad neaukojau tau, budama "turtuole". Kazkaip negulejo man dusia ant tavo nelaimes, tyli kancia kartais daro stebuklus ir paliecia atsiauriausia siela, atleisk, bet taip as suvokiu. Pikta tu esi. Manai susimokem su Tutsi pries tave? Kuriu galu! Ji man tiek pat drauge kiek ir visos kitos forumietes, visas spejau pamilti ir esu dekinga uz ju buvima cia ir uz tai ka tuo buvimu dovanoja viena kitai. Tai nera taip mazai. O Tutsi yra labai siltas, sviesus ir geras zmogus. Jei sugebi internetinej erdvej pazines zmogu pasijusti jam artimas, tai jau si ta sako!Atleisk, kad nespeau susidraugauti su tavimi, Airene...
Dabar i temos tema. Vakar labai jauku vakara apturejom puosdami eglute. Vaikai patys kabino zaisliukus, labai dziaugesi ir ne vieno nesudauze net mazasis :!: Dar paskui kai nufotkinau eglute dekoravome ja tokia dekoratyvine juostele kur skirta dovanoms risti, labai idomiai gavosi. Siandien kepsiu du meduolius dovanu kaledoms ir sausainiu ant eglutes, tegul vaikai grauzia. tiek dziaugsmo teikia vaiku kalediniai patyrimai, kai jie jau susikuria savita "nuomone" ir patirti apie kaledu seni. Vakar eidami miegoti padejome saldainiu po eglute tai toks tyras vaiko dziaugsmas ir kaledu senio atradimas nuteikia paciom geriausiom mintim. Kas nepuoset egles, butinai pasipuoskite, Kaledu laukimas veza 038

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 12:03

Beje, pamirsau parasyti La major, tavo egle nereali! Net nemaciusi tavo avataro is kart pasakyciau kad sita egle tavo - tokia muzikali 038 038 038 Super duper originalu!!!

Vartotojo avataras
la major
Gurmanas
Gurmanas
Pranešimai: 1905
Užsiregistravo: 01 Bir 2008, 22:26
Pliusai: 43
Miestas: Vilnius/Mažeikiai
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė la major » 17 Gru 2008, 13:15

Oi, ten apačioj prie CD stovo su girlianda stovi ir maža-maža eglutė, bet iš tikro tu teisingai pastebėjai, Zivicib, aš kaip eglutę labiau traktuoju tą stovą su girlianda :lol:

Bet tikra gyva eglutė - tikras džiaugsmas namuose: jau visi su tom dirbtinėm aglėm begyvendami jaučia nostalgiją gyvoms eglėms: mažiau Rimi ir Ermitaže daug žmonių pirkosi tikras eglutes - krizės ar ne, visi nori tikros šventės dvasios namuose :)

Vartotojo avataras
Forelle
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 11071
Užsiregistravo: 28 Geg 2007, 08:46
Pliusai: 689
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė Forelle » 17 Gru 2008, 13:29

Dirbtinę eglutę vos pastebėjau :lol: Palaikiau stovą su CD egle, kažkaip labai gražiai ir originaliai atrodo. Galvojau kad užteks ir dirbtinės eglutės, bet nusprendėm nors šakų parsinešt, patinka mant tas eglių kvapas, vis šventiškesnė nuotaika.

Vartotojo avataras
la major
Gurmanas
Gurmanas
Pranešimai: 1905
Užsiregistravo: 01 Bir 2008, 22:26
Pliusai: 43
Miestas: Vilnius/Mažeikiai
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė la major » 17 Gru 2008, 13:34

Tai kai pasipuošite, parodyk, Forelle :) O mūsų tėvai jau daugel metų su dirbtine :( Aišku, vargo mažiau, bet ir to džiaugsmo mažiau

Vartotojo avataras
Forelle
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 11071
Užsiregistravo: 28 Geg 2007, 08:46
Pliusai: 689
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė Forelle » 17 Gru 2008, 13:38

Parodysiu, tik nežinau kada tai bus. Bet iki Kūčių tikrai pasipuošim

Vartotojo avataras
ingrida9
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Pranešimai: 476
Užsiregistravo: 12 Lie 2007, 06:48

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė ingrida9 » 17 Gru 2008, 13:54

O as tokia kvaila,kad po svenciu reikia ta eglute ismest,tai man taip gaila :cry: tai as taip dziaugiaus kai atsirado dirbtines,bet va nuotaika ir tas kvapas ne tas.Tai as dar butinai pasipuosiu ir egles saka :oops:

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 13:58

o mes perkam vazonuose su zemem, labai ilgai laikosi, o kai nupuosiame tai ji pas mus ziemoja terasoj, arba gelynus sakom paskui apdangstom kad nesaltu.

Vartotojo avataras
la major
Gurmanas
Gurmanas
Pranešimai: 1905
Užsiregistravo: 01 Bir 2008, 22:26
Pliusai: 43
Miestas: Vilnius/Mažeikiai
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė la major » 17 Gru 2008, 14:08

mane irgi vilioja tos, kur vazonuose: nei medelį tenka nužudyt, nei spygliai byra :) O jeigu po to yra kur persodint, tai iš viso pasaka. Manau, jeigu tokią pirkčiau,tai persodinčiau kur į gamtą ar padovanočiau kam. Arba taip ir auginčiau vazonuose - vis kitam ir kitam Naujakui :D

Vartotojo avataras
AIRENE
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 3967
Užsiregistravo: 20 Gru 2006, 19:18
Pliusai: 0
Miestas: SIAULIAI

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė AIRENE » 17 Gru 2008, 15:07

Nebesuprantu as jusu.Kazko kiekvienas zodis uzkliuna.Pagyriau ,kad grazus zidinys -blogai,o jum atrodo,kad pavydziu.nereik man nei to zidinio dabar ,nieko.Bet grazu.Nu,jei egle nepatiko,tai taip ir parasiau.O apie ta seminara parasiau todel,kad skaitineju Rasos Martens bloga-ir ten kaip tik buvo parasyta,idomiai issamprotauta.
Kazkaip nebeisirasau.Nemoku as istisai girt.ir labai gerai suprantu ,kaip reikia uzdirbt,nes ir stukas siuvau,ir baldus patys darem i parduotuves pristatinejom,ir turejom visko sociai.ir taip pat kazkada buvau tokio amziaus.Ir stipri,ir variau ,dirbau ir uzdirbau.Ech,drauges...
O tokio pasilinksminimo po ,,svecio" postu,zivicib,nesuprantu ir niekaip nesuprasiu.bet ne as tau teisejas.Gyvenimas viska sustato i savo vietas.
Aciu,zivicib,uz sv Kaledas!

Vartotojo avataras
la major
Gurmanas
Gurmanas
Pranešimai: 1905
Užsiregistravo: 01 Bir 2008, 22:26
Pliusai: 43
Miestas: Vilnius/Mažeikiai
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė la major » 17 Gru 2008, 15:14

Airene, tavo Zivicib židinio pagyrimas ir eglutės išpeikimas, o juoba dar ir Tutsi apkalbinėjimas man, kaip žmogui iš šalies, pasirodė labai pavydus ir piktas.

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 15:21

zinoma, kad linksminausi, kaip gi nesidziaugsi, as gi turtuole gobsuole, kitu skausmo neuzjaucianti monstre. Ir kas dabar pasakys, kad nesilinksminau, kai prigrasinai Tutsi istrinti visa tema ir iskoneveikusi. :twisted:

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 15:25

Manau daugelis ieskosite kokiais zodziais pasveikinti artimuosius Kaledu proga...:

Kalėdos - tai stebuklų metas,
Kai žvaigždės pildo troškimus,
Kai norai būna mums pavaldūs,
Ir džiaugsmas užgožia vargus.

Kūčių vakarą - ramybės sielai,
Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai,
O visą gyvenimą - Dievo palaimos (vilties ir meilės).

Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.
Ir vėl nušvito mūsų širdyse
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
Ramybės kūčių vakarą.

Per baltą krištolinį taką
Su sauja meilės ir vilties
Lai priklaupia prie židinio Kalėdos
Ir teišpildo troškimus širdies.

Kokia tyli Šventų Kalėdų šventė
Užsnūdus žemė sniego pataluos
Virš žemės skaisčios žvaigždės pasilenkę
Užmigusiam lopšinę uždainuos

Jei likimas uždėjo tau ant širdies kryželį +,
Uždėk tikėjimo brukšniuką - turėsi žvaigždelę *.
Jei gyvenimas nubrėžė tau aštrų minusą -,
Padėk svajonių spinduliuką - turėsi pliusiuką +.
Jei piktas angelas suplėšė paskutinę viltį,
Surinki skutelius, iš jų užkurki laužą ir turėsi kur sušilti…

Atsistojęs prie Šventų Kalėdų medžio
Sniego angelas pravirkdė savo fleitą.
Vakare prie laužo naujamečio
Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
Apie tą, kurią širdy nešiojam,
Tik jos ieškome kažkur toli.
Skrido angelo daina, puošta svajonėm,
Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam kely.
(Ilona Bumblauskienė)

…Žiemos šarmoj sustokim
pagalvoti
kas nuveikta, ko siekta,
kaip gyventa.
O kaip surasti tą
gražiausią žodį
artėjančiai žmogaus ir
žemės šventei…
(A.Martinaitis)

Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

----------------------

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 15:26

Kalėdos – stebuklų metas. Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums gražią viltį ir tikėjimą. Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai, priversdami mus pagalvoti, kad vis dėlto gyventi norisi. Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą. Tedovanoja Jums Kalėdų Senelis džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui lai nepalieka vietos.

Žvaigždžių sidabras padangėj žvilga.
Baltom lelijom langai pražydo.
Linkim, kad takas nebūtų ilgas
Nuo prakartėlės į jūsų širdis….

Miega miškas, ir sodas, ir laukas.
Žiburiuoja tik eglė balta.
Kai gražiausiuoju metų sulauki,
Gera jaust artimuosius šalia.

Tegul Kalėdų naktį tylią
Atsėlina vaikystės pasaka šventa.
O dovanų krepšelyje tebūna
Ramybė, santarvė ir sveikata.

Kalėdų stebuklas
… Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
Jis tikriausiai taip ir padarys,-
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų,-
Ji tikriausiai taip ir padarys,-
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindėtų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų -
Ji tikriausiai taip ir padarys.

Ne sniego pūkas leidžiasi žemėn,
Ne balti obelų žiedai -
Tai angelai Kalėdų naktį,
Pragydo žemėj nelauktai!

Vaikeliui gimusiam aukojam
Kilniausius jausmus mūsų širdžių,
Tautos kančias po kojom klojam -
Išgirski balsą prispaustų.

Šioj žemėj daug kas keista, netikėta
Šioj žemėj daug kas miela ir brangu
Todėl palikim teisę džiaugtis ir kentėti
Palikim teisę būti žmogumi,
Sušilkime visi prie žmogiškumo laužo
Ir tie kurie linksmi
Ir tie kurie liūdni
Ir šitos šilumos lyg duonos atsilaužkime
Ir būsim geresni,
Ir būsim sotesni …
(Eug. Matuzevičius)

Kai tavo akys blizga sidabru,
Vilties melodiją nešioja vėjas.
Lai tirpsta šerkšno rankos ant veidų-
Šventų Kalėdų šaltis sveikina atėjęs!

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 15:28

Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,
Uždekit žvakelę širdžiai ir akims,
Atminkit vaikelį – mažą nekaltą
Kuris šį rytą mums visiems užgims!

Būkit laimingi ne tik šią Kalėdų naktį, bet visada telanko Jus tik laimė, jei nedidelė, tai nors maža, kaip žiburėlis pūgos naktį, ir tikra tikra.

Per Kalėdas visa gausi šeima
Į vieną gražų būrį susibėga.
Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema,
Kad tyliai žemė po žvaigždynais miega…
Laimės, meilės, šilumos.
Su šventėm!

Te baltą Kalėdų vakarą Jūsų širdyse suvirpa meilė, sieloje įsiplieskia džiaugsmas, o protą sujaukia Kalėdinis stebuklas…

Vartotojo avataras
Forelle
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 11071
Užsiregistravo: 28 Geg 2007, 08:46
Pliusai: 689
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė Forelle » 17 Gru 2008, 15:31

Ačiū, zivicib, pravers ;) Dabar sunkiausia išsirinkti tinkamą sveikinimą, kuriame nebūtų minimas sniegas, snaigės, pūgos ir pan. :D

"Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą..."

O pažvelgi - purvas, šlapia. Nors tikiuosi, kad šiemet dar bus to sniego.

Vartotojo avataras
zivicib
Virtuozas
Virtuozas
Pranešimai: 2041
Užsiregistravo: 16 Gru 2007, 13:48
Pliusai: 171
Miestas: Vilnius

Re: Šv.Kalėdos

Standartinė zivicib » 17 Gru 2008, 15:33

Svajonių ir vilčių naktis
Naktis lyg pasaka žvaigždėta,
Kalėdos nejučia ateitis
Tarsi stebuklas pažadėtas.
Per baltas pasakas
Snaus prie kelio berželio šakelės pasvirę.
Į bažnyčią tvins žmonės - pritvins kaip vandens.
Sniegas bus toks baltas, palaidas ir tyras
Pernakt … ir išvargintą žemę padengs.
-Žeme, sąnarius tavo nevalioj ištąsė …
Tu dabar taip tyra, taip graži ir skaisti,
Lygiai vyšnioms pražydus, kaip tąsyk,
Kai keliai ir keleliai žiedais apsnigti.
Į gelmę ir kraujas, ir ašaros sunkias
Kad vaisiai galėtų išdygt ir užaugt.
Mūsų didelės naštos iškart nebesunkios -
Mes galėsim kelt ir panešti dar daug.
Užgimimas atžengia į žemę ir taikos
Žmogaus iškamuoto pažaist likimu -
Žada meilę, ramybę, ir duoną, ir taiką.
Regis didelę laimę parneš į namus.
Per pasakas baltas bažnyčion atbrisim,
Pakartėlėj, Dievulis ant šieno šypsos.
O snaigės! Jūs krisite tyros ir krisit.
Idant būtų skaistybės daugiau ir šviesos.
(A. Miškinis)

Įprasta linkėti baltų Kalėdų, o už lango panašiau į pavasarį… Ir tada aiškiai supranti, kad šviesiausia tampa ne nuo sniego, o nuo artimų sielų gerumo ir dėmesio. Tegu tau niekada to nepritrūksta. Su Šv.Kalėdom.

Laimingi tie, kurie kvėpuoja lengvai, džiaugiasi paprastai, galvoja laisvai ir jaučiasi reikalingi. Sėkmės ir linksmų švenčių Jums bei jūsų artimiesiems.

Skelbti atsakymą